Thông báo chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Chứng khoán Đại Nam

                  

Công ty CP Chứng khoán Đại Nam xin thông báo về việc thay đổi sở hữu của cổ đông lớn như sau:

Bên chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Đầu Tư Dũng Tâm

Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hoa Sen Việt Nam.

 

Số Cổ phần chuyển nhượng: 7.097.800 cổ phần

Tỉ lệ : 44.36%

Ngày hoàn tất việc chuyển nhượng: 14/05/2018.

Trân trọng thông báo!