Thông báo v/v: công bố Báo cáo tài chính năm 2010 (đã kiểm toán)

THÔNG BÁO

"V/v công bố Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010"

 

Công ty CP Chứng khoán Đại Nam trân trọng công bố “Báo cáo tài chính năm 2010” đã kiểm toán của công ty.

 

Trân trọng thông báo!

 

File đính kèm:

Báo cáo tài chính năm 2010 (đã kiểm toán).pdf.