Thông báo v/v: Tái bổ nhiệm Ông Trần Dũng Tiến làm Quyền Tổng Giám đốc thời hạn 06 tháng kể từ ngày 01/10/2012

File đính kèm