Thông báo về Chương trình Đại hội cổ đông bất thường lần 1

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG BẤT THƯỜNG LẦN 1

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM  DNSE

I.      Thời gian tổ chức Đại hội

Đại hội bắt đầu từ 14h thứ 4 ngày 06/10/2010.

II.      Địa điểm tổ chức Đại hội

Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

Địa chỉ: Số 28, Tăng Bạt Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

III.      Chương trình Đại hội

 

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

14h00-14h30

Đón tiếp

  • Đón tiếp Đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội.
  • Kiểm tra tư cách cổ đông.
  • Nhận phiếu biểu quyết,….

 

Ban Tổ chức

 

14h30-15h00

Khai mạc Đại hội

·     Tuyên bố lý do, Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

·     Giới thiệu và thông qua Chủ tịch đoàn, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu

 

Ban Tổ chức

15h0015h15

Đoàn Chủ tịch Điều hành Đại Hội

·     Giới thiệu chương trình Đại hội

·     Giới thiệu và thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

 

Đoàn chủ tịch

15h15-16h00

Biểu quyết thông qua:

Phương án phát hành tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ năm 2010.

Chủ tọa

16h0016h30

Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội

          Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

          Đại hội biểu quyết thông qua

Thư ký Đại hội

Đoàn chủ tịch

16h30

Bế mạc Đại hội

Đoàn chủ tịch

 

Xin vui lòng Downloads thông tin chi tiết trong file đính kèm:

Quy che TC DHCD.pdf

Chuong trinh DHCD.pdf