Thông báo về con dấu Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Nội dung thông tin công bố:

  1. Thông báo về con dấu Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu 00474/2021/ĐKMCD mà Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam nhận được vào ngày 13/04/2021 từ Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội.
File đính kèm: