Tin tức & sự kiện

19/01/2023

FUEKIV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 18/01/2023

19/01/2023

FUEKIV30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 18/01/2023

19/01/2023

FUEKIV30: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 19/01/2023

18/01/2023

FUEKIV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/01/2023

18/01/2023

FUEKIV30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 17/01/2023

18/01/2023

FUEKIV30: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 18/01/2023

17/01/2023

BCM chính thức lọt rổ VN30 thay thế KDH trong kỳ review tháng 1

Sở GDCK TP.HCM (HoSE) vừa công bố thay đổi thành phần các rổ chỉ số kỳ tháng 1/2023 và sẽ chính thức có hiệu lực từ 6/2/2023. Trong kỳ này, các chỉ số vốn hóa và chỉ số ngành của bộ chỉ số HOSE-Index, trong đó có chỉ số VN30 và VNFIN Lead sẽ thực hiện đổi rổ với các thay đổi về thành phần. Ở chiều ngược lại, KDH bị loại khỏi danh mục.

17/01/2023

FUEKIV30: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 17/01/2023

16/01/2023

FUEKIV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 13/01/2023

16/01/2023

FUEKIV30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 13/01/2023

13/01/2023

FUEKIV30: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 16/01/2023

13/01/2023

FUEKIV30: Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuần từ 06/01/2023 đến 12/01/2023

13/01/2023

FUEKIV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 06/01/2023 đến 12/01/2023

13/01/2023

FUEKIV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 12/01/2023

13/01/2023

FUEKIV30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 12/01/2023

13/01/2023

FUEKIV30: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 13/01/2023

12/01/2023

FUEKIV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 11/01/2023

12/01/2023

FUEKIV30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 11/01/2023

12/01/2023

FUEKIV30: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 12/01/2023

11/01/2023

FUEKIV30: Thông báo thay đổi nhân sự Kế toán trưởng