CACB2101 HOSE

Chứng quyền CACB01MBS21CE phát hành bởi CTCP Chứng khoán MB

Giá gần nhất của CACB2101

1,42 +0,09 (+6,34%)08:42:51, 19/11/2021
Biến động
1,30 - 2,08
KLGD ngày gần nhất
571.20
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
37,08
Giá cơ sở gần nhất
33,45
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 7/10/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 19/1/2022

Thông tin cơ bản của CACB2101

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
4 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
4:1
Giá chuyển đổi
31,40
Khối lượng phát hành
4.000.00
Khối lượng niêm yết
4.000.00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán MB
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút