CACB2102 HOSE

Chứng quyền ACB/8M/SSI/C/EU/Cash-12 phát hành bởi CTCP Chứng khoán SSI

Giá gần nhất của CACB2102

2,22 -0,01 (-0,45%)08:31:45, 14/1/2022
Biến động
1,87 - 4,88
KLGD ngày gần nhất
136.40
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
39,44
Giá cơ sở gần nhất
33,05
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 24/11/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 29/6/2022

Thông tin cơ bản của CACB2102

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
8 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
2:1
Giá chuyển đổi
35,00
Khối lượng phát hành
15.000.00
Khối lượng niêm yết
15.000.00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán SSI
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút