CACB2201

HOSE

Chứng quyền ACB-HSC-MET01 phát hành bởi CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Giá gần nhất của CACB2201

Biến động
0.01 - 1.78
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
28.45
Giá cơ sở gần nhất
23,550.00
Ngày giao dịch đầu tiên
12/01/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
16/09/2022

Thông tin cơ bản của CACB2201

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Á Châu
Kỳ hạn
9 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
3.2026:1
Giá chuyển đổi
28.42
Khối lượng phát hành
10,000,00
Khối lượng niêm yết
10,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
0.8006
Bản cáo bạch
Xem file