CACB2203

HOSE

Chứng quyền CACB01MBS22CE phát hành bởi CTCP Chứng khoán MB

Giá gần nhất của CACB2203

Biến động
0.02 - 2.69
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
26.52
Giá cơ sở gần nhất
22,000.00
Ngày giao dịch đầu tiên
17/05/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
17/10/2022

Thông tin cơ bản của CACB2203

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Á Châu
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
2.4019:1
Giá chuyển đổi
26.42
Khối lượng phát hành
5,000,00
Khối lượng niêm yết
5,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán MB
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
0.8006
Bản cáo bạch
Xem file