CACB2204

HOSE

Chứng quyền ACB-HSC-MET02 phát hành bởi CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Giá gần nhất của CACB2204

Biến động
0.22 - 2.30
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
26.39
Giá cơ sở gần nhất
22,000.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/06/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
03/11/2022

Thông tin cơ bản của CACB2204

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Á Châu
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
1.6013:1
Giá chuyển đổi
26.02
Khối lượng phát hành
7,000,00
Khối lượng niêm yết
7,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
0.8006
Bản cáo bạch
Xem file