CACB2205

HOSE

Chứng quyền.ACB.VND.M.CA.T.2022.3 phát hành bởi CTCP Chứng khoán VNDirect

Giá gần nhất của CACB2205

Biến động
0.01 - 3.00
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
24.04
Giá cơ sở gần nhất
22,650.00
Ngày giao dịch đầu tiên
18/08/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
08/12/2022

Thông tin cơ bản của CACB2205

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Á Châu
Kỳ hạn
4.5 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
2:1
Giá chuyển đổi
24.00
Khối lượng phát hành
4,000,00
Khối lượng niêm yết
4,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán VNDirect
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file