CFPT2104 HOSE

Chứng quyền FPT/ACBS/Call/EU/Cash/4M/10 phát hành bởi Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Giá gần nhất của CFPT2104

1,86 +0,07 (+3,76%)08:30:35, 24/11/2021
Biến động
1,26 - 3,09
KLGD ngày gần nhất
242.40
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
97,55
Giá cơ sở gần nhất
97,90
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 24/8/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 2/12/2021

Thông tin cơ bản của CFPT2104

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
4 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
9.89:1
Giá chuyển đổi
79,16
Khối lượng phát hành
7.000.00
Khối lượng niêm yết
7.000.00
Cty CK phát hành
Công ty TNHH Chứng khoán ACB
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút