CFPT2105 HOSE

Chứng quyền FPT/5M/SSI/C/EU/Cash-10 phát hành bởi CTCP Chứng khoán SSI

Giá gần nhất của CFPT2105

3,27 +0,16 (+4,89%)08:30:24, 5/11/2021
Biến động
3,01 - 4,50
KLGD ngày gần nhất
710.10
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
101,28
Giá cơ sở gần nhất
97,60
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 27/8/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 4/1/2022

Thông tin cơ bản của CFPT2105

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
5 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
4.95:1
Giá chuyển đổi
85,10
Khối lượng phát hành
18.000.00
Khối lượng niêm yết
18.000.00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán SSI
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút