CFPT2107 HOSE

Chứng quyền.FPT.VND.M.CA.T.2021.2 phát hành bởi CTCP Chứng khoán VNDirect

Giá gần nhất của CFPT2107

1,02 0,00 (0,00%)01:00:36, 5/11/2021
Biến động
0,94 - 2,10
KLGD ngày gần nhất
0
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
98,00
Giá cơ sở gần nhất
96,20
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 19/10/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 24/1/2022

Thông tin cơ bản của CFPT2107

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
4 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
12:1
Giá chuyển đổi
98,00
Khối lượng phát hành
6.000.00
Khối lượng niêm yết
6.000.00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán VNDirect
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút