CFPT2108 HOSE

Chứng quyền FPT/BSC/C/9M/EU/Cash/2021-01 phát hành bởi CTCP Chứng khoán VNDirect

Giá gần nhất của CFPT2108

3,34 0,00 (0,00%)08:26:48, 2/11/2021
Biến động
3,34 - 3,66
KLGD ngày gần nhất
17.90
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
126,88
Giá cơ sở gần nhất
96,10
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 26/10/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 4/7/2022

Thông tin cơ bản của CFPT2108

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
9 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
6:1
Giá chuyển đổi
106,84
Khối lượng phát hành
1.500.00
Khối lượng niêm yết
1.500.00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán VNDirect
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút