CFPT2110 HOSE

Chứng quyền FPT/4M/SSI/C/EU/Cash-12 phát hành bởi CTCP Chứng khoán SSI

Giá gần nhất của CFPT2110

1,32 -0,04 (-3,03%)08:36:28, 9/12/2021
Biến động
1,21 - 3,62
KLGD ngày gần nhất
57.00
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
111,60
Giá cơ sở gần nhất
97,00
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 24/11/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 25/2/2022

Thông tin cơ bản của CFPT2110

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
4 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
5:1
Giá chuyển đổi
105,00
Khối lượng phát hành
17.000.00
Khối lượng niêm yết
17.000.00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán SSI
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút