CFPT2204

HOSE

Chứng quyền CFPT01MBS22CE phát hành bởi CTCP Chứng khoán MB

Giá gần nhất của CFPT2204

Biến động
0.83 - 1.88
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
90.57
Giá cơ sở gần nhất
82,400.00
Ngày giao dịch đầu tiên
08/07/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
05/12/2022

Thông tin cơ bản của CFPT2204

Tài sản cơ sở
CTCP FPT
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
8.1552:1
Giá chuyển đổi
86.49
Khối lượng phát hành
5,000,00
Khối lượng niêm yết
5,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán MB
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
0.9885
Bản cáo bạch
Xem file