CFPT2207

HOSE

Chứng quyền.FPT.VND.M.CA.T.2022.4 phát hành bởi CTCP Chứng khoán VNDirect

Giá gần nhất của CFPT2207

Biến động
0.05 - 4.34
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
76.57
Giá cơ sở gần nhất
77,000.00
Ngày giao dịch đầu tiên
18/08/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
08/12/2022

Thông tin cơ bản của CFPT2207

Tài sản cơ sở
CTCP FPT
Kỳ hạn
4.5 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
5.931:1
Giá chuyển đổi
74.14
Khối lượng phát hành
4,000,00
Khối lượng niêm yết
4,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán VNDirect
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
0.9885
Bản cáo bạch
Xem file