CHDB2201

HOSE

Chứng quyền.HDB.KIS.M.CA.T.09 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CHDB2201

Biến động
0.01 - 1.75
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
31.05
Giá cơ sở gần nhất
25,200.00
Ngày giao dịch đầu tiên
11/01/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
19/09/2022

Thông tin cơ bản của CHDB2201

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM
Kỳ hạn
9 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
5:1
Giá chuyển đổi
31.00
Khối lượng phát hành
8,000,00
Khối lượng niêm yết
8,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file