CHDB2207

HOSE

Chứng quyền CHDB01MBS22CE phát hành bởi CTCP Chứng khoán MB

Giá gần nhất của CHDB2207

Biến động
0.64 - 1.82
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
27.38
Giá cơ sở gần nhất
24,700.00
Ngày giao dịch đầu tiên
08/07/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
05/12/2022

Thông tin cơ bản của CHDB2207

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
3:1
Giá chuyển đổi
24.50
Khối lượng phát hành
3,000,00
Khối lượng niêm yết
3,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán MB
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file