CHDB2209

HOSE

Chứng quyền.HDB.KIS.M.CA.T.14 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CHDB2209

Biến động
0.66 - 0.95
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
29.23
Giá cơ sở gần nhất
24,800.00
Ngày giao dịch đầu tiên
06/09/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
07/12/2022

Thông tin cơ bản của CHDB2209

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM
Kỳ hạn
4 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
4:1
Giá chuyển đổi
26.87
Khối lượng phát hành
4,000,00
Khối lượng niêm yết
4,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file