CHPG2110 HOSE

Chứng quyền HPG/ACBS/Call/EU/Cash/4M/05 phát hành bởi Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Giá gần nhất của CHPG2110

1,18 -0,02 (-1,69%)03:39:50, 23/11/2021
Biến động
1,18 - 3,34
KLGD ngày gần nhất
118.30
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
49,90
Giá cơ sở gần nhất
49,10
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 24/8/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 2/12/2021

Thông tin cơ bản của CHPG2110

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
4 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
5:1
Giá chuyển đổi
44,00
Khối lượng phát hành
10.000.00
Khối lượng niêm yết
10.000.00
Cty CK phát hành
Công ty TNHH Chứng khoán ACB
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút