CHPG2112 HOSE

Chứng quyền CHPG02MBS21CE phát hành bởi CTCP Chứng khoán MB

Giá gần nhất của CHPG2112

0,85 +0,01 (+1,18%)08:36:05, 26/11/2021
Biến động
0,70 - 2,60
KLGD ngày gần nhất
191.20
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
54,00
Giá cơ sở gần nhất
49,05
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 17/9/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 23/12/2021

Thông tin cơ bản của CHPG2112

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
4 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
6:1
Giá chuyển đổi
48,90
Khối lượng phát hành
3.000.00
Khối lượng niêm yết
3.000.00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán MB
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút