CHPG2114 HOSE

Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.13 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CHPG2114

0,83 0,00 (0,00%)08:57:01, 25/11/2021
Biến động
0,75 - 1,73
KLGD ngày gần nhất
308.80
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
65,09
Giá cơ sở gần nhất
49,25
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 15/10/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 25/4/2022

Thông tin cơ bản của CHPG2114

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
7 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
10:1
Giá chuyển đổi
56,79
Khối lượng phát hành
10.000.00
Khối lượng niêm yết
10.000.00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút