CHPG2115 HOSE

Chứng quyền.HPG.VND.M.CA.T.2021.2 phát hành bởi CTCP Chứng khoán VNDirect

Giá gần nhất của CHPG2115

0,45 +0,05 (+11,11%)08:27:00, 7/12/2021
Biến động
0,40 - 2,50
KLGD ngày gần nhất
856.50
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
58,25
Giá cơ sở gần nhất
47,60
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 19/10/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 24/1/2022

Thông tin cơ bản của CHPG2115

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
4 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
5:1
Giá chuyển đổi
56,00
Khối lượng phát hành
7.000.00
Khối lượng niêm yết
7.000.00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán VNDirect
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút