CHPG2116 HOSE

Chứng quyền HPG/BSC/C/9M/EU/Cash/2021-01 phát hành bởi CTCP Chứng khoán VNDirect

Giá gần nhất của CHPG2116

1,99 -0,13 (-6,53%)03:40:24, 24/11/2021
Biến động
1,87 - 3,41
KLGD ngày gần nhất
62.10
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
69,37
Giá cơ sở gần nhất
49,00
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 26/10/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 4/7/2022

Thông tin cơ bản của CHPG2116

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
9 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
4:1
Giá chuyển đổi
61,41
Khối lượng phát hành
2.500.00
Khối lượng niêm yết
2.500.00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán VNDirect
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút