CHPG2117 HOSE

Chứng quyền HPG/8M/SSI/C/EU/Cash-12 phát hành bởi CTCP Chứng khoán SSI

Giá gần nhất của CHPG2117

0,85 -0,01 (-1,18%)07:01:47, 10/1/2022
Biến động
0,76 - 1,98
KLGD ngày gần nhất
315.70
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
64,25
Giá cơ sở gần nhất
45,90
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 24/11/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 29/6/2022

Thông tin cơ bản của CHPG2117

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
8 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
5:1
Giá chuyển đổi
60,00
Khối lượng phát hành
22.000.00
Khối lượng niêm yết
22.000.00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán SSI
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút