CHPG2118 HOSE

Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.14 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CHPG2118

0,55 -0,02 (-3,64%)06:53:41, 10/1/2022
Biến động
0,48 - 1,31
KLGD ngày gần nhất
1.203.60
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
64,75
Giá cơ sở gần nhất
45,90
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 26/11/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 2/5/2022

Thông tin cơ bản của CHPG2118

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
5:1
Giá chuyển đổi
62,00
Khối lượng phát hành
8.000.00
Khối lượng niêm yết
8.000.00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút