CHPG2207

HOSE

Chứng quyền HPG/VCSC/M/Au/T/A4 phát hành bởi CTCP Chứng khoán Bản Việt

Giá gần nhất của CHPG2207

Biến động
0.01 - 1.39
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
38.98
Giá cơ sở gần nhất
23,600.00
Ngày giao dịch đầu tiên
28/04/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
22/09/2022

Thông tin cơ bản của CHPG2207

Tài sản cơ sở
CTCP Tập đoàn Hòa Phát
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
2.2694:1
Giá chuyển đổi
38.96
Khối lượng phát hành
3,000,00
Khối lượng niêm yết
3,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Bản Việt
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
0.7565
Bản cáo bạch
Xem file