CHPG2208

HOSE

Chứng quyền HPG/ACBS/Call/EU/Cash/6M/12 phát hành bởi Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Giá gần nhất của CHPG2208

Biến động
0.02 - 2.50
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
30.33
Giá cơ sở gần nhất
22,700.00
Ngày giao dịch đầu tiên
09/05/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
05/10/2022

Thông tin cơ bản của CHPG2208

Tài sản cơ sở
CTCP Tập đoàn Hòa Phát
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
3.7823:1
Giá chuyển đổi
30.26
Khối lượng phát hành
10,000,00
Khối lượng niêm yết
10,000,00
Cty CK phát hành
Công ty TNHH Chứng khoán ACB
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
0.7565
Bản cáo bạch
Xem file