CHPG2211

HOSE

Chứng quyền CHPG01MBS22CE phát hành bởi CTCP Chứng khoán MB

Giá gần nhất của CHPG2211

Biến động
0.03 - 1.37
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
33.75
Giá cơ sở gần nhất
23,000.00
Ngày giao dịch đầu tiên
17/05/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
17/10/2022

Thông tin cơ bản của CHPG2211

Tài sản cơ sở
CTCP Tập đoàn Hòa Phát
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
3.0258:1
Giá chuyển đổi
33.66
Khối lượng phát hành
5,000,00
Khối lượng niêm yết
5,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán MB
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
0.7565
Bản cáo bạch
Xem file