CHPG2213

HOSE

Chứng quyền.HPG.VND.M.CA.T.2022.2 phát hành bởi CTCP Chứng khoán VNDirect

Giá gần nhất của CHPG2213

Biến động
0.18 - 3.60
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
26.70
Giá cơ sở gần nhất
21,800.00
Ngày giao dịch đầu tiên
17/06/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
27/10/2022

Thông tin cơ bản của CHPG2213

Tài sản cơ sở
CTCP Tập đoàn Hòa Phát
Kỳ hạn
5 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
2.2694:1
Giá chuyển đổi
26.48
Khối lượng phát hành
9,000,00
Khối lượng niêm yết
9,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán VNDirect
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file