CHPG2218

HOSE

Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.23 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CHPG2218

Biến động
0.01 - 0.89
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
24.93
Giá cơ sở gần nhất
18,250.00
Ngày giao dịch đầu tiên
06/09/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
07/12/2022

Thông tin cơ bản của CHPG2218

Tài sản cơ sở
CTCP Tập đoàn Hòa Phát
Kỳ hạn
4 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
4:1
Giá chuyển đổi
24.89
Khối lượng phát hành
6,000,00
Khối lượng niêm yết
6,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file