CKDH2103 HOSE

Chứng quyền.KDH.KIS.M.CA.T.05 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CKDH2103

0,48 -0,07 (-14,58%)03:48:26, 3/11/2021
Biến động
0,35 - 1,08
KLGD ngày gần nhất
179.50
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
53,58
Giá cơ sở gần nhất
48,90
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 30/8/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 30/11/2021

Thông tin cơ bản của CKDH2103

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
4 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
10:1
Giá chuyển đổi
48,78
Khối lượng phát hành
4.000.00
Khối lượng niêm yết
4.000.00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút