CKDH2104 HOSE

Chứng quyền KDH/5M/SSI/C/EU/Cash-11 phát hành bởi CTCP Chứng khoán SSI

Giá gần nhất của CKDH2104

3,29 -0,14 (-4,26%)04:14:50, 17/11/2021
Biến động
1,55 - 4,40
KLGD ngày gần nhất
170.90
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
50,58
Giá cơ sở gần nhất
48,25
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 9/9/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 17/1/2022

Thông tin cơ bản của CKDH2104

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
5 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
2:1
Giá chuyển đổi
44,00
Khối lượng phát hành
6.500.00
Khối lượng niêm yết
6.500.00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán SSI
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút