CKDH2106 HOSE

Chứng quyền KDH/VCSC/M/Au/T/A1 phát hành bởi CTCP Chứng khoán Bản Việt

Giá gần nhất của CKDH2106

4,32 -0,68 (-15,74%)03:46:48, 3/11/2021
Biến động
1,72 - 5,49
KLGD ngày gần nhất
32.70
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
53,32
Giá cơ sở gần nhất
48,90
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 27/9/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 8/2/2022

Thông tin cơ bản của CKDH2106

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
1:1
Giá chuyển đổi
49,00
Khối lượng phát hành
1.000.00
Khối lượng niêm yết
1.000.00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Bản Việt
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút