CKDH2107 HOSE

Chứng quyền.KDH.KIS.M.CA.T.06 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CKDH2107

1,54 -0,05 (-3,25%)08:32:03, 29/10/2021
Biến động
0,98 - 1,70
KLGD ngày gần nhất
273.20
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
56,21
Giá cơ sở gần nhất
51,00
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 15/10/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 25/4/2022

Thông tin cơ bản của CKDH2107

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
7 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
8:1
Giá chuyển đổi
43,89
Khối lượng phát hành
3.000.00
Khối lượng niêm yết
3.000.00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút