CKDH2205

HOSE

Chứng quyền KDH/VCSC/M/Au/T/A2 phát hành bởi CTCP Chứng khoán Bản Việt

Giá gần nhất của CKDH2205

Biến động
0.01 - 1.80
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
52.75
Giá cơ sở gần nhất
31,450.00
Ngày giao dịch đầu tiên
28/04/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
22/09/2022

Thông tin cơ bản của CKDH2205

Tài sản cơ sở
CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
2.7259:1
Giá chuyển đổi
52.70
Khối lượng phát hành
3,000,00
Khối lượng niêm yết
3,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Bản Việt
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
0.9086
Bản cáo bạch
Xem file