CKDH2207

HOSE

Chứng quyền KDH-HSC-MET01 phát hành bởi CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Giá gần nhất của CKDH2207

Biến động
0.02 - 1.49
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
50.08
Giá cơ sở gần nhất
31,450.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/06/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
03/11/2022

Thông tin cơ bản của CKDH2207

Tài sản cơ sở
CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
4:1
Giá chuyển đổi
50.00
Khối lượng phát hành
7,000,00
Khối lượng niêm yết
7,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file