CKDH2208

HOSE

Chứng quyền CKDH01MBS22CE phát hành bởi CTCP Chứng khoán MB

Giá gần nhất của CKDH2208

Biến động
0.45 - 2.50
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
37.89
Giá cơ sở gần nhất
31,300.00
Ngày giao dịch đầu tiên
08/07/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
05/12/2022

Thông tin cơ bản của CKDH2208

Tài sản cơ sở
CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
4.54:1
Giá chuyển đổi
35.89
Khối lượng phát hành
3,000,00
Khối lượng niêm yết
3,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán MB
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file