CKDH2210

HOSE

Chứng quyền.KDH.VND.M.CA.T.2022.3 phát hành bởi CTCP Chứng khoán VNDirect

Giá gần nhất của CKDH2210

Biến động
0.01 - 2.72
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
39.04
Giá cơ sở gần nhất
26,850.00
Ngày giao dịch đầu tiên
18/08/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
22/12/2022

Thông tin cơ bản của CKDH2210

Tài sản cơ sở
CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Kỳ hạn
5 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
4:1
Giá chuyển đổi
39.00
Khối lượng phát hành
3,000,00
Khối lượng niêm yết
3,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán VNDirect
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file