CMBB2105 HOSE

Chứng quyền MBB/VCSC/M/Au/T/A2 phát hành bởi CTCP Chứng khoán Bản Việt

Giá gần nhất của CMBB2105

0,98 -0,32 (-32,65%)03:04:58, 29/11/2021
Biến động
0,75 - 2,50
KLGD ngày gần nhất
4.60
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
36,98
Giá cơ sở gần nhất
29,60
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 27/9/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 8/2/2022

Thông tin cơ bản của CMBB2105

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
1:1
Giá chuyển đổi
36,00
Khối lượng phát hành
1.000.00
Khối lượng niêm yết
1.000.00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Bản Việt
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút