CMBB2109 HOSE

Chứng quyền.MBB.KIS.M.CA.T.02 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CMBB2109

0,74 0,00 (0,00%)08:36:28, 9/12/2021
Biến động
0,60 - 1,20
KLGD ngày gần nhất
209.80
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
36,49
Giá cơ sở gần nhất
28,55
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 26/11/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 2/5/2022

Thông tin cơ bản của CMBB2109

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
5:1
Giá chuyển đổi
32,79
Khối lượng phát hành
1.200.00
Khối lượng niêm yết
1.200.00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút