CMBB2203

HOSE

Chứng quyền MBB/VCSC/M/Au/T/A3 phát hành bởi CTCP Chứng khoán Bản Việt

Giá gần nhất của CMBB2203

Biến động
0.01 - 0.93
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
29.60
Giá cơ sở gần nhất
22,150.00
Ngày giao dịch đầu tiên
28/04/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
22/09/2022

Thông tin cơ bản của CMBB2203

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Quân Đội
Kỳ hạn
6 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
1.6667:1
Giá chuyển đổi
29.58
Khối lượng phát hành
3,000,00
Khối lượng niêm yết
3,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán Bản Việt
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
0.8333
Bản cáo bạch
Xem file