CMBB2205

HOSE

Chứng quyền.MBB.VND.M.CA.T.2022.2 phát hành bởi CTCP Chứng khoán VNDirect

Giá gần nhất của CMBB2205

Biến động
0.24 - 3.16
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
32.22
Giá cơ sở gần nhất
21,000.00
Ngày giao dịch đầu tiên
17/06/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
27/10/2022

Thông tin cơ bản của CMBB2205

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Quân Đội
Kỳ hạn
5 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
2:1
Giá chuyển đổi
32.00
Khối lượng phát hành
8,000,00
Khối lượng niêm yết
8,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán VNDirect
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file