CMBB2206

HOSE

Chứng quyền.MBB.KIS.M.CA.T.03 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CMBB2206

Biến động
0.28 - 0.73
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
23.92
Giá cơ sở gần nhất
21,000.00
Ngày giao dịch đầu tiên
03/06/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
29/09/2022

Thông tin cơ bản của CMBB2206

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Quân Đội
Kỳ hạn
4 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
10:1
Giá chuyển đổi
22.22
Khối lượng phát hành
1,260,00
Khối lượng niêm yết
1,260,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file