CMBB2208

HOSE

Chứng quyền.MBB.VND.M.CA.T.2022.3 phát hành bởi CTCP Chứng khoán VNDirect

Giá gần nhất của CMBB2208

Biến động
0.01 - 2.80
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
22.52
Giá cơ sở gần nhất
18,000.00
Ngày giao dịch đầu tiên
18/08/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
22/12/2022

Thông tin cơ bản của CMBB2208

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Quân Đội
Kỳ hạn
5 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
1.6667:1
Giá chuyển đổi
22.50
Khối lượng phát hành
4,000,00
Khối lượng niêm yết
4,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán VNDirect
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
0.8333
Bản cáo bạch
Xem file