CMSN2104 HOSE

Chứng quyền MSN/ACBS/Call/EU/Cash/9M/09 phát hành bởi Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Giá gần nhất của CMSN2104

4,45 0,00 (0,00%)08:46:23, 3/11/2021
Biến động
3,50 - 5,45
KLGD ngày gần nhất
23.50
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
162,50
Giá cơ sở gần nhất
145,50
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 24/8/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 2/5/2022

Thông tin cơ bản của CMSN2104

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
9 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
10:1
Giá chuyển đổi
118,00
Khối lượng phát hành
5.000.00
Khối lượng niêm yết
5.000.00
Cty CK phát hành
Công ty TNHH Chứng khoán ACB
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút