CMSN2106 HOSE

Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.11 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CMSN2106

0,53 -0,09 (-16,98%)08:32:03, 29/10/2021
Biến động
0,37 - 1,34
KLGD ngày gần nhất
268.50
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
171,38
Giá cơ sở gần nhất
150,90
Ngày giao dịch đầu tiên
00:00:00, 30/8/2021
Ngày giao dịch cuối cùng
00:00:00, 30/11/2021

Thông tin cơ bản của CMSN2106

Tài sản cơ sở
Kỳ hạn
4 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
20:1
Giá chuyển đổi
160,78
Khối lượng phát hành
4.000.00
Khối lượng niêm yết
4.000.00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút